możliwość zabudowy nieruchomości rolnej

Właściciele nieruchomości przeznaczonych na cele rolne często stają przed pytaniem: czy można ją zabudować? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i uzależniona jest od wielu czynników.

Przeznaczenie na cele rolne.

Przeznaczenie nieruchomości na cele rolne oznaczane jest w ewidencji gruntów. Ewidencją gruntów jest system informatyczny zawierający informację o budynkach w całym kraju. Informacja ta obejmuje położenie nieruchomości, granic, powierzchni, rodzaje użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych i ich właścicieli, a czasami informacje o posiadaczach samoistnych, a także oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty. W ewidencji tej można odnaleźć również inne informacje takie jak wpis do rejestru zabytków czy obszar gruntu, w całości lub w części, objęty jest formą ochrony przyrody.

Ewidencja gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzona jest przez starostę. To właśnie w starostwie powiatowym (lub w urzędzie miasta) można otrzymać wypis/wyrys z ewidencji gruntów. Procedura uzyskania tego dokumentu dostępna jest tutaj.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

To właśnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przesądza o możliwości zabudowy nieruchomości.

Decyzja o warunkach zabudowy

W przypadki jego braku taką możliwość można uzyskać za pomocą decyzji o warunkach zabudowy.

Decyzja o wyłączeniu nieruchomości spod produkcji rolnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *