Jak uzyskać analizę stanu prawnego nieruchomości?

Opis stanu faktycznego sprawy

Prześlij w wiadomości szczegółowy opis problematycznego zagadnienia.

Wycena przesłanego zagadnienia

Przesłany opis sprawy zostanie poddany wycenie. Koszty porady zależne są od stopnia skomplikowania zagadnienia oraz obszerności odpowiedzi.

Akceptacja wyceny i opłacenie usługi

W odpowiedzi otrzymasz wycenę przesłanego zagadnienia wraz z danymi do dokonania płatności.

Otrzymanie porady prawnej

Po dokonaniu opłaty zostanie przesłana do Ciebie porada prawna.

Do analizy nieruchomości niezbędna jest co najmniej jedna z następujących informacji dotyczących nieruchomości:

  • numer działki
  • numer księgi wieczystej
  • wypis z ewidencji gruntów
  • identyfikator działki
  • ewentualnie: informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

    W przypadku potrzeby załączenia dokumentów proszę o bezpośredni kontakt na kontakt@poradnikwlasciciela.pl