pozwolenie na budowę

Budowa obiektu – formalności administracyjnoprawne

pozwolenie na budowę

Budowa wymaga przeprowadzenia przez inwestora szeregu czynności, które są zbiorczo określane jako proces inwestycyjny. Chodzi tutaj zarówno o czynności cywilnoprawne (np. zgoda współwłaścicieli, uzyskania prawa przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej), administracyjnych (np. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz faktycznych (np. realizacji prac).

Pozwolenie na budowę.

W tym wpisie zajmiemy się administracyjnoprawną procedurą związana z  inwestycją budowlaną. Proces budowlany, co do zasady, powinno być poprzedzone uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę uprawnia inwestora do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych objętych pozwoleniem.

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31. (Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

Więcej na ten temat w kolejnym wpisie, dostępnym tutaj.

Zgłoszenie budowy.

Część prac nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Katalog takich prac zostały wymienione w art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Więcej na ten temat w kolejnym wpisie, dostępnym tutaj.

Brak obowiązku zgłoszenia lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Powołany powyżej przepis zawiera również katalog obiektów budowlanych, które nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Przepis ten zawiera również katalog obiektów niewymagających dokonania zgłoszenia. Wówczas niezbędne jest tylko prowadzenia prac zgodnie z przepisami prawa.

Wymogi techniczne budowy obiektu.

Planowana inwestycja musi pozostawać w zgodności z przepisami prawa, z których wynikają wymogi techniczne  przedmiotowej budowy. Planując rozpoczęcie procesu inwestycyjnego na danej nieruchomości, należy mieć na uwadze trzy najważniejsze akty prawne:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Akt prawa miejscowego: uchwała o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jej braku treść decyzji o warunkach zabudowy.

Zakończenie budowy.

Proces inwestycyjny kończy się poprzez zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

One Thought on “Budowa obiektu budowlanego”

 • Dzień dobry.
  Bardzo profesjonalna opinia była w moim przypadku pomocna przy zakupie nieruchomości.
  Polecam.
  Pozdrawiam.
  Piotr W

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *